Arbejdspladsen

FlexDanmark tilbyder spændende udfordringer i et dynamisk arbejdsmiljø i vækst. Vi har attraktive vilkår for vores medarbejdere, herunder gode arbejdspladsforhold og respekt for, at der skal være plads til et familieliv ved siden af et udfordrende arbejdsliv.

Karriereveje

Vores medarbejdere kommer med vidt forskellige baggrunde og kompetencer. Vores karrieremodel har tre karriereveje - ledervejen, fagvejen og projektvejen. Den giver dig mulighed for at udvikle din karriere i dialog med din leder. Bl.a. gennemgår I årligt din individuelle medarbejderplan i medarbejderudviklingssamtalen. 

Læs nogle af vores medarbejderes historier

Ledelse

I FlexDanmark tror vi på, at god ledelse skaber god forretning. Som leder i FlexDanmark står du ikke alene, men sparrer tæt med dine kolleger i ledergruppen omkring ledelse, forretningsudvikling og de projekter dit team indgår i. Du har tæt kontakt til medarbejderne og personaleansvar og medarbejderudvikling hører naturligt til i lederrollen. Som leder har du ansvaret for at sikre, at der altid er de rette kompetencer i teamet til at udvikle forretningsområdet i overensstemmelse med FlexDanmarks strategi og mål.

Fagspecialister

Fagvejen er det bredeste spor på FlexDanmarks karrierevej. Medarbejdere på fagvejen er specialister inden for en række meget forskellige fagdiscipliner, og det er denne karrierevejs fornemste opgave at sikre udvikling og videndeling med konstant fokus på forretningen.
På fagvejen finder du eksempelvis vores bookere og trafikstyrere. Disse medarbejdere har meget tæt kontakt til kunderne, chauffører og vognmænd. De har fingeren på pulsen og deres engagement og overblik er en forudsætning for, at driften afvikles til alles tilfredshed.
Fagvejen rummer også en stor del af FlexDanmarks IT-specialister. IT-specialisterne sørger for, at den daglige drift kører stabilt, men de arbejder også tæt sammen med FlexDanmarks produktkonsulenter og kunderne omkring udviklingen af tidssvarende og lettilgængelige løsninger til gavn for flextrafikken i hele Danmark.

Projektledere

Hos FlexDanmark er projektarbejde en stor del af hverdagen. Vi arbejder med udgangspunkt i principperne fra PRINCE2-projektstyringsmodellen og sker der en løbende efteruddannelse af projektlederne. I det daglige er der fokus på at sikre intern sparring i projektledergruppen. FlexDanmark vil levere produkter af høj kvalitet og til rette tid til kunderne. Den enkelte projektleder har derfor ansvaret for, at projekterne overholder budgetterne, følger tidsplanerne og at kunderne informeres rettidigt om fremdrift og forandringer.

Produktkonsulenter

Produktkonsulenterne arbejder i et spændingsfelt mellem mennesker, processer og systemer. Det er deres ansvar, at systemerne til håndtering af flextrafik hos trafikselskaberne er tilgængelige og opdaterede med de seneste udviklingsønsker. Det vil sige, at konsulenterne er med til at oversætte trafikselskabernes behov og ønsker til systemkrav, som vores leverandører kan udvikle systemerne ud fra.
Samtidig har de ansvaret for den løbende sparring med kunderne om udviklingen og driften af systemerne og for uddannelsen af slutbrugerne.
Målet er, at medarbejderne er i stand til at kvalitetssikre løsningerne, og dette sker gennem både intern sparring med kollegaer, projektejere og ledelsen, samt gennem løbende efteruddannelse baseret på medarbejdernes ønsker og FlexDanmarks behov.

  • Sidst ændret
    Onsdag d. 27. juni 2018