Thomas Troelsen

Projektleder, uddannet Informationsarkitekt (Msc. IT)

Thomas Troelsen

Min historie starter i CallCentret tilbage i 2012, hvor jeg fik studiejob i "book" afdelingen. FlexDanmark har siden min første dag på pinden slået mig som en enormt interessant virksomhed med et kæmpe potentiale, hvilket også har medført en naturlig hengivenhed og dedikation til mit job. Det var derfor også ganske naturligt for mig at adspørge FlexDanmark omkring deres interesse i et specialesamarbejde, dengang jeg stod foran den sidste store opgave på Aalborg Universitet. Interessen var heldigvis gengældt, og specialet blev vel overstået.

Rent faktisk gik specialet så godt, at FlexDanmark tilbød mig fast arbejde efter endt studie. 1. Juli 2017 og som nyudklækket Informationsarkitekt (Msc. IT) startede jeg som konsulent i vores daværende produktafdeling, hvor jeg skulle hjælpe til på projektet "FlexBorger". Da der efter kort tid opstod behov for en ny projektleder på projektet, sagde jeg naturligvis ja, da jeg blev spurgt, om det kunne have interesse.

Det viste sig hurtigt, at det job, jeg anså som værende "ikke studierelevant", var langt mere relevant end jeg nogensinde havde kunne forestille mig. FlexDanmark excellerer om nogen i disciplinen "intern rekruttering", hvilket virksomheden tydeligt bærer præg af, da mange ansattes karriere er startet i CallCentret. Det giver en kæmpe motivation for hver dag at yde de 5% ekstra, da det efterhånden er gjort tydeligt, at FlexDanmark omfavner dedikerede medarbejdere, hvilket blandt andet kommer til udtryk igennem uddannelse, kurser og workshops, som både omhandler professionel udvikling, men i høj grad også ens personlige udvikling. FlexDanmark skaber ikke blot jobbet – de skaber også medarbejderen.

Virksomheden har udviklet sig enormt igennem de seneste år, og det har været fascinerende at være en del af denne udvikling fra sidelinjen af. Det bliver ikke mindre spændende af, at jeg nu indgår mere direkte i FlexDanmarks fortsatte udvikling.

Personligt er jeg overbevist om, at årsagen til FlexDanmarks succes er at finde i den evne, virksomheden har til at sammentømre de ansatte og skabe et nærmest familiært forhold medarbejderne imellem.

  • Sidst ændret
    Onsdag d. 27. juni 2018