Flextrafik

Flextrafik samler og koordinerer al kørsel for borgere, der ikke har mulighed for at benytte den øvrige kollektive trafik. Flextrafikken er behovsstyret, hvilket betyder, at kørslen er tilrettelagt efter borgernes behov for kørsel og ikke efter en fast ruteplan.

Via flextrafikken køres mange borgere dagligt til forskellige former for tilbud – en transport, der helt eller delvist er betalt af det offentlige. Det er fx kørsel til læge eller speciallæge, genoptræning - eller børn, der skal køres i skole. Det kan også være Flexture, der er et flexibelt alternativ til busserne, eller patienter, der er den største gruppe, der køres til og fra behandling på sygehusene.

Læs mere om de forskellige kørselsordninger

Hvorfor flextrafik?

Flextrafikken styres ved hjælp af meget avancerede IT-systemer, der sikrer, at kørsel koordineres på tværs af ordninger, myndighedsområder og geografi. Det betyder, at trafikselskaberne kan udnytte en række stordriftsfordele, at der er en stram styring af udgifterne til den offentligt betalte transport, og at forsyningssikkerheden er i top.

Læs mere om koordinering af kørsel

Udbud og udførelse

Kørslen udføres af vognmænd og/eller taxifirmaer, som det enkelte trafikselskab har indgået kontrakt med. Udbuddene afholdes en gang årligt. Læs mere under Bestilling & afvikling

Flextrafik kaldes til tider også behovstyret kollektiv trafik. På engelsk "demand responsive transport" (DRT).

  • Sidst ændret
    Tirsdag d. 02. april 2019