Bestilling & afvikling

Bestilling af ture sker gennem et af bestillingskontorerne i trafikselskaberne, sygehusenes kørselskontorer eller borgerservice i kommunerne.

Afhængig af, hvilken type kørsel kunderne bestiller, ligger der i systemet ofte oplysninger om, hvilke behov borgerne har. Det er behov, der er vurderet af kommunernes visitationsenheder. Det kan eksempelvis være behov for forsædeplads eller at der er brug for en liftbil, hvis der er tale om en borger, der skal befordres siddende i kørestol.
Vurderingen af behovene sker også fra gang til gang, eksempelvis ved sygehuskørsel.

Sygehuspersonale og ansatte med ansvar for kørsel i trafikselskaberne og kommunerne bestiller turene direkte i planlægningssystemet. Borgerne retter henvendelse til det relevante kørselskontor.

Udførelse af kørslen

I det øjeblik turen er lagt ind i planlægningssystemet, bliver turen knyttet til en bestemt bil. Bilen er i forvejen bestemt til at være i området på det pågældende tidspunkt eller billigst at sende ud på opgaven.
Chaufføren modtager besked via en skærm, der er i direkte forbindelse med planlægningssystemet. Af skærmen fremgår det, hvor næste stop er på turen, hvilken service borgeren skal have og hvor turen går hen.

Afregning

Vognmanden får betaling efter det udbud han har vundet. I udbuddet er givet en pris for at sende bilen på gaden, samt en timepris for at holde bilen kørende. Der er også taget højde for forskellige typer af ture og de services, der skal gives til kunden. Eksempelvis, hvis kunden er kørestolsbruger eller en patient, der skal følges op til en bestemt sygehusafdeling.

Udbud

Vognmændene byder en gang om året på kørslen i et bestemt område. Udbuddet vindes af den, der har givet det bedste tilbud. Dog vurderes det løbende, om den tilbudte pris sikrer, at der kan drives en rentabel forretning og at chaufførerne kan betales en overenskomstmæssig løn.
Tidligere udbud har ikke givet anledning til at forkaste udbyder på den baggrund.

Udbudene afholdes af de enkelte trafikselskaber, og detaljerne og tidsfristerne bliver løbende offentliggjort på deres hjemmesider.

  • Sidst ændret
    Fredag d. 22. marts 2013