Bestilling & afvikling

Bestilling af ture sker enten via et af bestillingskontorerne i trafikselskaberne, sygehusenes kørselskontorer eller borgerservice i kommunerne.

Afhængig af, hvilken type kørsel borgerne bestiller, ligger der i systemet ofte oplysninger om, hvilke behov borgerne har. Det er behov, der er vurderet af kommunernes visitationsenheder. Det kan fx være behov for forsædeplads, eller at der er brug for en liftbil, hvis der er tale om en borger, der skal befordres siddende i kørestol.
Vurderingen af behovene sker også fra gang til gang, fx ved sygehuskørsel.

Sygehuspersonale og ansatte med ansvar for kørsel i trafikselskaberne og kommunerne bestiller turene direkte i planlægningssystemet. Borgerne retter henvendelse til det relevante kørselskontor.

Udførelse af kørslen

I det øjeblik turen er lagt ind i planlægningssystemet, bliver den knyttet til en bestemt vogn. Enten den vogn, som i forvejen er bestemt til at være i området på det pågældende tidspunkt eller den vogn, som er billigst at sende ud på opgaven.
Chaufføren modtager en besked via en skærm, der er i direkte forbindelse med planlægningssystemet. Af skærmen fremgår det, hvor næste stop på turen er, hvilken service borgeren skal have, og hvor turen går hen.

Afregning

Vognmanden får betaling efter det udbud, han har vundet. I udbuddet er angivet en pris for at sende vognen på gaden og en timepris for at holde vognen kørende. Der er også taget højde for forskellige typer af ture og for de services, der skal ydes i forhold til kunden. Fx hvis kunden er kørestolsbruger, eller hvis en patient skal følges op til en bestemt sygehusafdeling.

Udbud

Vognmændene byder en gang om året på kørslen i et bestemt område. Udbuddet vindes af den, der har givet det bedste tilbud. Dog vurderes det løbende, om den tilbudte pris sikrer, at der kan drives en rentabel forretning, og at chaufførerne kan betales en overenskomstmæssig løn.
Tidligere udbud har ikke givet anledning til at forkaste udbyder på den baggrund.

Udbudene afholdes af de enkelte trafikselskaber, og detaljerne og tidsfristerne bliver løbende offentliggjort på deres hjemmesider.

  • Sidst ændret
    Tirsdag d. 02. april 2019