Den samlede rejse

Kollektiv trafik fra adresse til adresse, mindre rejsetid, enklere bestilling og større tryghed. Det er visionen bag trafikselskabernes og FlexDanmarks ansøgning på 15 millioner kroner til Trafikstyrelsens pulje til yderområder.

Trafikselskaberne har fået bevilget midler til et projekt som skal forbedre adgangen til kollektiv trafik i yderområderne og som vil styrke helhedsoplevelsen ved den kollektive trafik. Det sker gennem projektet "Den samlede rejse", der skal løbe fra 2013 til 2018. Projektet udvikles af FlexDanmark, der er et selskab stiftet af trafikselskaberne Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Movia. FlexDanmarks opgave er at håndtere drift og udvikling af flextrafik for trafikselskaberne.

En rejse - en bestilling

Når projektet "Den samlede rejse" realiseres vil borgerne opleve en enklere adgang til den kollektive trafik. Planlægningen sker ét sted - i Rejseplanen.dk - der betales kun én gang, og der skal kun bruges én billet. Alt sammen giver det oplevelsen af den kollektive trafik som en samlet enhed - også på tværs af trafikselskaberne.

Flexture forbinder adresse med stoppested

Med trafikselskabernes flexture sikres, at borgeren kan komme fra en adresse til en anden – ikke bare fra stoppested til stoppested – helt ud i yderområderne, hvor den traditionelle kollektive trafik ikke dækker. Dermed smelter alle de traditionelle, kollektive trafiktilbud sammen til en samlet rejse, uanset hvor rejsen starter og slutter.

Individuelle rejser kræver individuelle løsninger

Ved at udnytte den store erfaring FlexDanmark har i koordinering af trafikselskabernes individuelle befordringsordninger - som i 2012 rundede 6 millioner ture – tilpasses rejsen så der er mindst mulig ventetid, når der skiftes mellem flextrafik og traditionel kollektiv trafik. Det betyder, at den samlede rejse- og ventetid bringes ned, og den kollektive trafik bliver endnu mere attraktiv for borgerne i yderområderne.

Tryghed på rejsen

En vigtig del af projektet består i at overvåge afviklingen af den kollektive trafik i realtid. Dermed kan borgerne tilbydes rejseinformationer under rejsen. Det kan eksempelvis være i form af vejledning ved skift mellem kollektive trafiktilbud, information om forsinkelser, sporændringer eller afgangstidspunkter.  Hvis der er afgørende ændringer på rejsen oplyses om alternative forbindelser, så borgeren får en tryg, samlet rejse uanset om der er forhindringer eller ej.

Designet til yderområder - til gavn for alle

"Den samlede rejse" er først og fremmest designet til at skabe bedre muligheder for at anvende den kollektive trafik, hvis man bor i yderområderne, men projektets løsninger kommer til at komme alle rejsende i den kollektive trafik til gode.

Når projektet realiseres kommer det til at løbe over 5 år, og FlexDanmark har sammen med trafikselskaberne fået bevilget 15 millioner kroner til "Den samlede rejse". FlexDanmark bidrager selv med yderligere 10 millioner fra egen udviklingspulje og trafikselskaberne med 8 millioner kroner i form af mandetimer.

Den samlede rejse

  • Er én indgang til planlægning i rejser fra adresse til adresse via rejseplanen.dk
  • Er én betaling for hele rejsen og én billet
  • Giver øget tryghed under rejsen i form at løbende informationer om rejsen, vejledning om skift, oplysninger om forsinkelser og alternative forbindelser, hvis det er nødvendigt
  • Er realtidsovervågning af al kollektiv trafik i Danmark

Presseomtale

Information fra trafikstyrelsen 

 

  • Sidst ændret
    Onsdag d. 27. juni 2018