Koordinering af kørsel

Når der bestilles ture, lægges de ind i FlexDanmarks planlægningssystemer. Turene sættes sammen på baggrund af det geografiske område, kunderne skal hentes i, hvor de skal hen, hvilken type service de er visiteret til og på baggrund af den pris, det koster at have bilen kørende.

Det betyder, at borgere, der skal til lægen, kan køre sammen med sygehuspatienter eller med pensionister, der skal på indkøb. Det er dermed muligt at yde en service, der lever op til det, der ønskes fra politisk niveau, samtidig med at man kan opnå en bedre styring af udgifterne til kørslen.

Fordelene ved at koordinere ordningerne i ét system er:

  • Bedre overblik over flextrafikken.
  • Bedre udnyttelse af vognene (flere borgere i vognene og reduceret tomkørsel)
  • Bedre økonomisk styring, da alle udgifter kan deles op på hvilken type kørsel, der er kørt - og på den enkelte borger.
  • Mulighed for at tilbyde kollektiv trafik i områder, hvor der ikke er basis for busdrift.
  • Mulighed for at tilbyde kollektiv trafik fra dør til dør.

Eksempel på koordineret kørsel

Fru Hansen skal til behandling på sygehuset i Sønderborg og har brug for transport. I samme by som Anna Hansen bor Peter Jensen, der skal til speciallæge.

Med den koordinerede kørsel sender man nu én taxa afsted efter Anna Hansen og Peter Jensen, hvor man tidligere ville have sendt to. Man koordinerer således den regionale patientbefordring med kommunal flextrafik. Det betyder, at vognene bliver fyldt op med passagerer og udnytter dermed ressourcerne bedre.

  • Sidst ændret
    Tirsdag d. 02. april 2019