Kørselsordninger

Flextrafikken samler og koordinerer en lang række forskellige kørsler, der er grupperet i forskellige ordninger. Jf. Lov om trafikselskaber er trafikselskaberne lovgivningsmæssigt forpligtet til at varetage handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, men derudover har trafikselskaberne mulighed for at indgår aftaler med kommuner og regioner om yderligere kørsel. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige ordninger.