Handicapkørsel

Handicapkørsel er en kørselsordning, der skal sikre, at handicappede får samme tilbud som andre, selv om de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Kørslen foregår med taxa eller handicapvenlige liftbusser. Ordningen bruges eksempelvis til familiebesøg, indkøb, fysioterapi eller kulturelle aktiviteter.

Borgeren skal visiteres af bopælskommunen for at kunne benytte denne ordning. Ansøgningsskema kan findes på de enkelte kommuners hjemmeside. 

  • Sidst ændret
    Onsdag d. 27. juni 2018