Kommunale kørselsordninger

Kommunale kørselsordninger er for borgere, der skal til læge eller speciallæge, men ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik. Gennem ordningerne køres også borgere, der skal til genoptræning, på dagscentre eller i specialskoler ligesom der også køres en vis mængde skolebuskørsel.

Det er bopælskommunen, som skal visitere borgeren til kørsel, og som bestiller kørslen for borgeren. 

Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder for at benytte disse kommunale kørselsordninger.

  • Sidst ændret
    Onsdag d. 27. juni 2018