Historie

I den tidligste handicap- og patientbefordring blev planlægning og trafikstyring håndteret manuelt. Det skete ved hjælp af lange lister over kunder og ture og knappenåle på kort fra telefonbøger. Turene var ikke koordinerede og det betød, at flextrafikken var vanskelig at få overblik over og vanskelig at styre økonomisk.

I takt med at antallet af ture steg, kiggede man sig om efter en mere langsigtet løsning. I 1997 tog NT et avanceret trafikplanlægningssystem i brug og den koordinerede kørsel var i sin spæde begyndelse. 

 • 1993: Start og idégrundlag til flextrafikken hos NT
 • 1997: NT tager planlægningssystemet Planet i brug
 • 2000: Forsøg mellem NT og Vestsjællands Trafikselskab (VT), hvor VT lejede sig ind på Planet-systemet i Aalborg
 • 2002: Selskabet BeKTra (Behovsstyret Kollektiv Trafik) stiftedes af NT og VT. I årene fremover bliver kredsen af samarbejdspartnere større. 
 • 2003: VAFT indtræder i BeKTra
 • 2005: Århus Amt indtræder
 • 2007: Movia og Midttrafik indtræder
 • 2010: Sydtrafik indtræder
 • 2011: BeKTra skifter navn til FlexDanmark
 • 2012: Med Fynbus' indtræden i FlexDanmark den 1. april er FlexDanmark nu landsdækkende - bortset fra Bornholm. 
 • 2012: Pr. 1. maj bliver FlexDanmark et FMBA ejet af NT, Movia, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus og Region Midtjylland.  
 • December 2014: Beløbet som vognmænd over hele landet får udbetalt for at udføre opgaver i FlexDanmark-regi har netop passeret en milliard kroner målt siden årets begyndelse.
 • 2017: Region Midtjylland udtræder af FlexDanmark pr. 31. december 2017
 • Sidst ændret
  Mandag d. 16. april 2018