Daglig ledelse

Ledelsen hos FlexDanmark er:

Per Bo Christensen1

Per Bo Christensen

Direktør for FlexDanmark med ansvar for den overordnede ledelse og økonomi

mgc - Morten Gyvelgaard Christensen

Morten Gyvelgaard Christensen

Afdelingschef for Flex AUS (Administrativ Udvikling & Styring)

KST - Kirsten Strøm Tsatiris - leder

Kirsten Strøm Tsatiris

Afdelingschef for Contact Centertjb - Thomas Juul Bjerre 2

Thomas Juul Bjerre

Afdelingschef for Leverance & udvikling  • Sidst ændret
    Mandag d. 19. august 2019