Strategi & udvikling

FlexDanmark arbejder løbende på at videreudvikle de IT-systemer, der bruges til at koordinere kørslen, så de opfylder kundernes krav. Arbejdet foregår i samarbejde med leverandørerne af programmerne og på kontoret i Aalborg.

Udviklingsarbejdet består også i at forme flextrafikken i fremtiden, så den bliver et endnu stærkere supplement til - eller en del af - den kollektive trafik.

Udviklingen i FlexDanmark drives af Strategigruppen. Gruppen vejleder FlexDanmark i forhold til den strategiske planlægning. Det indebærer at formulere hvor FlexDanmark er nu, hvor vi skal hen, og hvordan vi kommer derhen.

Deltagerne i strategigruppen kommer fra trafikselskaberne og har den faglige indsigt og den strategiske forståelse til at kunne deltage i en debat om den strategiske udvikling.

Strategigruppemøderne holdes efter behov og ledes af FlexDanmarks øverste ledelse.

  • Sidst ændret
    Onsdag d. 27. juni 2018