Trafikstyring

I callcentret varetages også trafikstyring. Trafikstyrerne er en slags flyveledere, bare med biler. De overvåger kørslen direkte via forskellige systemer. Hvis der er fare for at det opstår forsinkelser, tager trafikstyreren hånd om problemerne ved at justere planlægningen, så forsinkelsen undgås.

Trafikstyrerne har løbende kontakt til de chauffører der kører bilerne og hjælper dem, hvis de har problemer i forbindelse med kørslen.

Driftsovervågning og trafikstyring af flextrafik sker hele døgnet.

  • Sidst ændret
    Tirsdag d. 29. maj 2012