RFQ: Blade servere til ESX drift

UDLØBET

I forbindelse med udskiftning af servere ønsker FlexDanmark tilbud på en ny løsning basseret på blade servere.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til driftsleder Kristian Lock, klo@flexdanmark.dk

  • Sidst ændret
    Tirsdag d. 01. september 2015